Loading…
Vyvíjame IoT aplikácie
Poskytujeme komplexné služby riadenia, monitoringu, automatizácie, tvorby a prevádzky IoT riešení.
Sme špecialisti na IoT
INTERNET OF THINGS
Bezpečnosť
Otvorené
API
Reporting
údajov


ADDITIVA

Sme špecialisti na IoT

Inteligentné
siete
Aplikácie
na mieru
Riadenie
zariadení

ADDITIVA

Sme špecialisti na IoT


Inteligentné siete

Automatická detekcia neštandardných situácií a dynamická rekonfigurácia

Aplikácie na mieru

Vývoj aplikácií podľa požiadaviek klienta, modulárna architektúra s plnou portabilitou kódu

Riadenie zariadení

Procesné riadenie, telemetria, embedded systémy

Otvorené API

Pripojenie na ľubovoľný dátový zdroj a výstup v štandardných formátoch

Reporting

Nastaviteľný reporting, zobrazenie údajov bez omeškania

Bezpečnosť

Aplikačné modely poskytujúce stabilný základ pre rýchly vývoj aplikáciíPozrite si aké technológie sú
súčasťou IoT


Pripojenie na priemyselné vybavenie

Rýchla integrácia do existujúceho prostredia

 1. Podpora všetkých štandardov pre komunikáciu vo výrobe a priemysle
 2. Prehľad o zariadeniach v sieti, zber údajov a automatické notifikácie
 3. Možnosti notifikácie cez SMS, aplikáciu alebo dohľadové centrum

Riadenie výroby a procesov

Vizualizácia procesov a optimalizácia parametrov

 1. Jednoduchý návrh procesov, plánovanie výroby, možnosť dynamického prisposobenia zobrazenia podľa užívateľských práv
 2. Vzdialená konfigurácia, replikácia nastavení, automatický update
 3. Dostupné pre všetky druhy zariadení

Ľahké vytváranie šablón a procesných pravidiel

Pridajte novú výrobnú jednotku na základe predpripravenej konfigurácie

 1. Ušetrite na ľudských zdrojoch zjednodušením procesu pridávania výrobných jednotiek
 2. Proces konfigurácie je možné naviazať na čítačky čiarových alebo 2D kódov
 3. Reporting úspešnosti nábehu výroby
 4. Ďalšie možnosti automatizácie procesov cez otvorené REST API

Široké možnosti monitoringu a reportingu

Nástroje umelej inteligencie s predikciou krízových stavov.
Knižnica funkcií pripravená na použitie vo vašich aplikáciach

 1. Vybertajte a aplikujte analytické modely podľa potreby
 2. Diaľkové ovládanie zariadení a procesných kanálov
 3. Inteligentná agregácia a selekcia reportovaných údajov

Ovládanie zariadení v plnom rozsahu

Všetky ovládacie prvky zariadení su dostupné
cez virtualizačné rozhranie

 1. Ovládajte všetky funkcie vášho zariadenia. Zahrňuje správu software a systémov, konfiguračné rozhranie, správa výkonu a šetrenie energie
 2. Plná diagnostika vrátane vzdiadeného prístupu na konzolu
 3. Skupinové ovládanie zariadení s objektovou štruktúrou a dedičnosťou vlastností

Aplikácie pre nano zariadenia

Nástroje, rozhrania a mechanizmy pre ovládanie nano zariadení

 1. Platforma pre konfiguráciu a inicializáciu bezdotykovým prenosom údajov
 2. Modelovanie obchodných procesov s použitím tracking technológie
 3. Vývojové prostredie pre simuláciu krízových situácií vo výrobe
 4. Vývoj platforiem pre aplikácie teoretickej a experimentálnej medicínskej nanorobotiky


Profil